Om

OM

Tollereds Öfvre Kraftstation är en unik industrihistorisk arvedel!

Kraftverksmuseet förvaltas av museiföreningen Tollereds Öfvre Kraftstation. Föreningen ansvarar framför allt för visningar av museet, men även för underhåll av den maskinella och elektriska utrustningen.

Foto: Sten Sture Paterson

100 ÅRTollereds Öfvre Kraftstation fyllde under 2009 ett hundra år.Kraftstationsbyggnaden uppfördes åren 1908-1909, och den 2 juli 1909 släpptes vattenflödet genom kanal och tub på för ett första prov av anläggningen. Provet avlöpte väl och produktionen av el kunde börja.


Under andra halvåret 2009 uppmärksammade vi kraftstationens tillblivelse och dess betydelse för Nääs-Fabriker och Tollered samhälle under de 72 år (1909-1981) som kraftstationen producerade el.


Vi i styrelsen uppskattar om Du som medlem vill ge ett extra valfritt bidrag

utöver årsavgiften. Är Du ständig medlem kan Du också ge ditt extra valfria

bidrag.

Vårt bankgironummer är 5216-9307.


De extra valfria bidragen skall användas för att finansiera ett fortsatt bevarande av kraftstationen till gagn för svensk teknikhistoria och för Tollereds Öfvre Kraftstation som ett kulturarv.


Vi tackar på förhandSten Sture Paterson, en av initiativtagarna till museets bildande, har skrivit en bok om Tollered och denna kraftstation.

Boken kostar 60:- och kan beställas via mejl här

(klicka på länken så öppnas nytt e-postmeddelande i ditt mejlprogram)


MER INFO

INFOBROSCHYR


Beställ gratis Informationsbroschyr här

(klicka på länken så öppnas nytt e-postmeddelande i ditt mejlprogram)

BJÖRN JERSBY


Björn Jersby, Alingsåsguiden, har tagit många fina kraftstationsbilder. Han har även gjort en sammanställning av kraftstationer i Säveånsvattensystem.


MER INFO OM


Nääs Fabrikers Historia


(Länkar öppnas i ny flik)


För att läsa mer om Skrifter avseende Energiframställning vid Nääs Fabriker i Tollered klicka på nedan länk:

PRESENTATION AV UTGIVNA SKRIFTER
HISTORIAHotades av rivning


Efter att i drygt 70 år ha försörjt fabriksanläggningen och den kringliggande bebyggelse med elkraft lades kraftstationen ned 1981 och ersattes av en ny underjordisk anläggning. När nya anläggningen tagits i drift var det meningen att den gamla kraftstationens maskiner skulle rivas.


Intresseförening bildas


Med insikten om att den ålderdomliga industrimiljön vid Tollered skulle störas svårt av ett sådant ingrepp bildades först en interimsstyrelse 1980 och därefter en intresseförening våren 1982 med syfte att verka för att kraftstationen skulle kunna bevaras som industriminne.


Framtiden säkras av museiföreningen


Arbetet inom föreningen kröntes med framgång och idag är kraftanläggningen framtid säkrad tack vare att fastigheten köptes av Lerums kommun och att den tekniska utrustningen skänktes till museiföreningen av dåvarande Viskans Kraft AB.


Förklarat byggnadsminne


Som ytterligare garanti för en framtida bestående har kraftverket dessutom förklarats som byggnadsminne genom länsstyrelsens försorg.


(Originaltext & Foto från Prismavg)

ASEAs logotyp hakkorset förekom ända sedan 1890-talet i varierande proportioner. I början som "ASEAB" med E i mitten (1893). "ASEA"-hakkorset utan bokstav i mitten inregistrerades som varumärke 24 november 1905. 27 maj 1933 utfärdades direktionsmeddelande med order om att hakkors-märket omedelbart skulle indragas som firmamärke. Samma år som Hitler blev rikskansler i Tyskland.

Foto CN..   

KONTAKTA OSS

Göran Gustafson, Sekreterare


Tel: 0707-201 994


info@toekmuseum.se

Erik Larsen, Styrelsemedlem


Tel: 0706-813 909


info@toekmuseum.se

Vill du stödja verksamheten?


Vi behöver bli fler både aktiva och stödmedlemmar i vår förening för att kunna bevara och utveckla kraftstationen

 som industrimuseum.

Endast 80:-/år eller 800:-

för evigt medlemskap.

Bankgiro: 5216-9307

Kontakta Göran eller Ingvar.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.