Aktuellt

Kallelse till årsmöte.

Kallelse till årsmöte Tisdag 15 november 2022, kl 19,00

Medlemmarna i museiföreningen Tollereds Öfvre Kraftstation kallas till årsmöte för 2021.


Tisdagen den 15 november 2022, kl 19:00

Plats: Smedjan i Tollered


För att kunna ordna förtäring var god OSA före 8 november till undertecknad.


Om du har mailadress är jag tacksam om jag kan få den, det reducerar föreningens portoavgifter.


Göran Gustafsson

info@toekmuseum.se