Aktuellt

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATIONVill Du besöka museet, så ring eller maila, någon dag innan.Vi har alltid öppet 11-15 på Hanterverkardagen Tollered,

som är i år 2020 14-15 november och då är det alltid gratis inträde.


Coronainformation våren 2021

Angående: Årsmöte och styrelsesammanträde.

Coronan är ett försatt hinder för att mötas normalt personligt sätt att umgås för att genomföra årsmöte och styrelsemöte, samt visning av Stationen för publik.
Genom samråd brev/telefonledes med styrelsen har beslut tagits att informera medlemmer i TÖK att.


1: Årsmötet flyttas till andra halvåret 2021
2: Styrelsemöte flyttas till smittorisken har minskat
3: Nuvarande styrelse kvarstår tills vidare.
Ordförande:           Ingvar Axelsson
Sekreterare:           Göran Gustafsson
Styrelsemedlem:   Henrik Nilsson
Styrelsemedlem:   Erik Larsen


Vidare är vi tacksamma om Ni betaler medlemsavgiften som i
år är 100:- på Bankgiro BG-5216-9307
Skriv e-post och namn


Kommande händelser:

 

Årsmöte andra halvåret 2021

info@toekmuseum.se

 

    

      

UPPROP!

Här kommer ett viktigt meddelande till dig som är medlem i TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION.

Det är mycket angeläget att föreningen får in nya personer i styrelsen.

Utan styrelse ingen förening- så ser den krassa verkligheten ut.

Vi vet att kompetens finns bland våra medlemmar för att vara med i vår styrelse. En generös inställning bland medlemmar att skänka av sin tid till ett intressant styrelsearbete under ett par år är av största betydelse. Styrelsearbetet, är trevligt, mycket givande och absolut inte jobbigt.

Allt detta intygar vi (fråga oss gärna) som nu utgör styrelsen.

Välkommen med!

Ingvar Axelsson                     Göran Gustafson

073-6913572                             070-7201994

Erik Larsen                                Henrik Nilsson

070-6813909                              070-9906766

Vill Du stötta föreningen bli medlem,
mejla till: info@toekmuseum.se

 

Årsavgift 2019 "endast" 100:- BG 5216-9307

Årsavgift 2020 "endast" 100:- BG 5216-9307
Årsavgift 2021 "endast" 100:- BG 5216-9307