Foton


Bilder från "Bergafallets dag" 17 maj 2008


Lördagen den 17 maj 2008 var det Bergafallets Dag i Tollered

Bilderna är från vattnets framfart från Torskabotten, ner över Bergafallet och i kanalen ner mot kvarnbron.


Foto: Jan-Eric Rydström

Bilder från "Bergafallets dag" 9 maj 2009

Foto: Göran Gustavsson

Vattnets väg från Torskabotten till Museet

Bilder från "Bergafallets dag" 5 maj 2012

Foto: Göran Gustavsson

Bilder från Arbeten

Spegeldammen:

Under tidig vår-sommar 2011 har Spegeldammen renoverats och Kraftstationen blivit försedd med ny dörr, liknande originalet, samt även fönster ovan dörren blivit återställt.

Foto: Göran Gustavsson

Bilder från Arbeten

Taket:

Även taket på Museet behöver repareras i antikvarisk "anda" Lerums kommun har påbörjat arbetet

Foto: Göran Gustavsson