Foton

FOTO


Bilder från "Bergafallets dag" 17 maj 2008


Lördagen den 17 maj 2008 var det Bergafallets Dag i Tollered

Bilderna är från vattnets framfart från Torskabotten, ner över Bergafallet och i kanalen ner mot kvarnbron.


Foto: Jan-Eric Rydström

Bilder från "Bergafallets dag" 9 maj 2009

Foto: Göran Gustavsson

Vattnets väg från Torskabotten till Museet

Bilder från "Bergafallets dag" 5 maj 2012

Foto: Göran Gustavsson

Bilder från Arbeten

Spegeldammen:

Under tidig vår-sommar 2011 har Spegeldammen renoverats och Kraftstationen blivit försedd med ny dörr, liknande originalet, samt även fönster ovan dörren blivit återställt.

Foto: Göran Gustavsson

Bilder från Arbeten

Taket:

Även taket på Museet behöver repareras i antikvarisk "anda" Lerums kommun har påbörjat arbetet

Foto: Göran Gustavsson

Göran Gustafson, Sekreterare


Tel: 0707-201 994


info@toekmuseum.se

Erik Larsen, Styrelsemedlem


Tel: 0706-813 909


info@toekmuseum.se

KONTAKTA OSS

Vill du stödja verksamheten?

Vi behöver bli fler både aktiva och stödmedlemmar i vår förening för att kunna bevara och utveckla kraftstationen

som industrimuseum.

Endast 100:-/år eller 1000:-

för evigt medlemskap.

Bankgiro: 5216-9307

Kontakta Göran eller Ingvar.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.