Hem

OM

TEKNISK BESKRIVNING


Denna kraftstation byggdes 1908-1909 och var i drift till 1981 då den ersattes av en modernare kraftstation, som tillvaratar hela fallhöjden på 60 meter mellan Torskabotten och Sävelången.

Tekniska data:

47 m fallhöjd

3 francisturbiner 750r/m 1,2 m3/sek årgång 1935 NOHAB/Borås mekaniska.

3 direktkopplade generatorer ASEA ~400kW/st. byggda mitten på 1930-talet.


Horisontell uppställning.

1 direktkopplad matare och 1 remdriven matare, som även försörjer ett litet LS-nät

Kontrolltavla av marmor med  instrument från tidigt 1900-tal och 1930-tal.

En unik spänningsregulator av okänt ursprung, troligen tillverkad i Tollered, med 3-fas drivmotor från 1930-talets mitt.

BESÖK

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

Efter Coronan då vi har haft stängt för visningar, nu planerar vi att ha öppet och visning i Kraftstationen på Hantverksdagarne 26 - 27 november


Vill Du besöka museet, så ring eller maila, någon dag innan.
info@toekmuseum.se

 

 


Avgifter och gåvor till TÖK vid besök på kraftstationen.

Vår förening baserar sin verksamheht på delvis egenfinansierad ekonomi. Styrelsen i TÖK har vid styrelsesammanträde 2007-04-17 beslutat om följande ekonomiska regler för besökande till kraftstationen.

 


1. Vid avtalade besök och visningar av TöK tar föreningen ut en besöksavgift enligt överenskommelse


2. Avtalade besök och visningar i grupp kan också erlägga en egen fastställd ekonomisk gåva till föreningen som ersättning för visningen.


3. Förening tar ockå tacksamt emot varje ekonomiskt extra bidrag utöver ovan angivna belopp.


4. Vid av TöK anordnade visningar av kraftstationen, s.k. "öppet hus" utgår ingen besöksavgift. Föreningen tar dock tacksamt emot en frivillig besöksavgift eller gåva i vår gåvobössa.

HITTA

Industrimuseumet Tollereds Öfvre kraftstation är beläget i Tollereds gamla brukssamhälle vid E20 mellan Göteborg och Alingsås